فایل های دسته بندی صنعت توریسم - صفحه 1

تحقیق نگاهي به جايگاه جهانگردي درايران

ايران، سرزميني است سرشار وپربركت وازهر نظر مشحون ازقابليت ها وجاذبه هاي باالقوه ا ي كه مي توانند اين كشور را به يكي ازمهم ترين مراكز جلب مسافر درجهان تبديل كرد.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

توریسم با نزدیک کردن مردم و فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با افزایش دسترسی و سهولت حرکت در کشورها و آشنا شدن با فرهنگ‌ها، بازار توریسم برای برآورده‌کردن درخواست فزاینده پذیرش انواع مختلف مسافران توسعه‌یافته است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری به همراه تحقیق جهانگردی و هتلداری

این محصول شامل دو تحقیق می باشد. مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری شواهد زیادی وجود دارد که کاهش تقاضای ناگهانی و غیرمنتظره ای در صنعت گردشگری یک یا چند کشور به وجود می آید. سیاست گذاران با وضعی خطرناک مواجه شده اند بدین ترتیب که چگونه می توانند

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق…

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل