فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته ریاضی کاربردی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)، در قالب pdf و در 130 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 38,080 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 36,880 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,080 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل