فایل های دسته بندی پرستاری - صفحه 1

جزوه پرستاري داخلی و جراحی

این جزوه دروس و ضرایب منابع جزوات آمادگی آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی است. همه چیز درباره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی . تصویر جزوه نمایشی است.

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نکات پرستاری و مراقبت هاي ویژه 2

این پروزه بیش از 600 نکته پزشکی همراه سئوال تستی با پاسخنامه می باشد.این جزوه دارای مطالب آموزشی مناسبی برای همگان می باشد که در 245 صفحه تهیه شده است. تصویر جزوه نمایش است.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نکات پرستاری و مراقبت هاي ویژه 1 (فوريت ها، دياليز I.C.U،،C.C.U)

این جزوه بیش از 550 نکته پزشکی می باشد.و همچنین دارای مطالب آموزشی مناسبی برای همگان می باشد که در 111 صفحه تهیه شده است.تصویر جزوه نمایش است.

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل