فایل های دسته بندی ژنتیک - صفحه 1

جزوه ژنتیک قسمت اول رشته ژنتیک

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته ژنتیک می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته ژنتیک می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه نکات مهم ارائه شده است .

قیمت : 36,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل