فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

آزمون استخدامی مهندسی مکانیک FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی مکانیک) است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 33,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی صنایع FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی صنایع )است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی عمران FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی عمران) است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی شيمي FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی شيمي،مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی معدن FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی معدن) است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی مواد و متالورژي FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی مواد و متالورژي مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامی مهندسی حرفه ای، مبانی مهندسی (مهندسی کامپیوتر) FE2

این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی کامپیوتر)است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون بین الملل استخدامي مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مهندسی برق) (قسمت دوم FE2)

اين فایل در مورد سوالات آزمون مهندسي حرفه اي است برای دانشجويان بهترين و تخصصي ترين سوالات براي استخدام در سازمان هاي دولتي يا نهاد هاي دولتي مي باشد.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون استخدامي مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي( مشترك پايه براي همه رشته ها)

اين فایل در مورد سوالات آزمون مهندسي حرفه اي است برای دانشجوياني که دراين مقطع تحصيل کردند بهترين و .تخصصي ترين سوالات براي استخدام در سازمان هاي دولتي يا نهاد هاي دولتي مي باشند.

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی