فایل های دسته بندی مدیریت بازار - صفحه 1

تحقیق دارایی

وازه« دارایی«در حسابداری و تجارت به معنای منابع کنترل شده است که توسط یک واحد اقتصادی مستقل و در نتیجه مبادلات و قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته و یا مزایای اقتصادی قرار دادهای آتی بدست می آید . ویژگی های دارایی دارایی ها سه ویژگی مهم دارند:

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

خلاصه مطالب: این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده ک

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حقايق در مورد کسب

در سال 1984 هيئت استانداردهاي سود دولت (کسب ) بر طبق شالوده سود مالي(فاف) تشكيل شد تا استاندارد هاي آن گزارش هاي آمادگي ظاهري مالي اين را هدايت مي كنند. شالوده ، براي انتخايب اعضاي کسب و هيئت مشاور مسئول است. و براي فاليتهاي آنها و تمرين و توجه كلي آ

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل، روش ها و راه کارها

بازاریابی چیست ؟ بازاریابی عبارت است از شناخت نظام بازار و انجام مبادله مطلوب از طریق : - محصول مناسب - قیمت مناسب - توزیع مناسب - ترویج و تبلیغ مناسب اهداف اساسی بازار يابی عبارتند از: تشويق و ترغيب مشتريان فعلی برای خريد به م

قیمت : 33,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل