فایل های دسته بندی مدیریت مشتری - صفحه 1

تحقیق کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

معرفي : نظريه سرمايه گذاري چون اولين باردر تصميمات سرمايه گذاري درطي دهه 1950 مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصميمات مالي به عنوان ميزان ريسك يا ميزان برگشتي انتظارداشته پذيرفته شد.

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري

تعريف فرهنگ بيان تنها يك تعريف از آن مشكل است و همينطور بيان ارتباط آن با درك و شناخت مشتريان نيز مشكل مي باشد . با وجود اين به دو معني زير توجه كنيد: مجموعه ا ي است پيچيده كه شامل دانش، اعتقاد، هنر، اصول اخلاقي، سنت و ساير توانايي ها و عادات ديگر

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اصول سرپرستی (فروش)

هر سازماني براي رسيدن به اهدافي فعاليت مي كند. مهمترين هدف يك سازمان يا شركت ارائه كار يا خدمات است. و بايد كالاها، توليد يا خدمات را طوري ارائه دهد كه براي مصرف كنندگان مقبول افتد. فروش با فنون متاقعد كردن طرف مقابل يا به اصطلاح عام با مشتري مرتبط ا

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل