فایل های دسته بندی سایر رشته های مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت مروری بر ویژگی ها و کاربرد رویه های بتن غلتکی

بتن غلتکی بتنی است که در حالت تازه شرایطی دارد که امکان عبور غلتک از روی آن فراهم می آید و در نهایت از بتن سخت شده ی مقاومی که وسیله تراکم آن غلتک بوده حاصل می شود. اولین استفاده بتن غلتکی در ساخت رویه راه در سال ۱۹۳۰ توسط گروه مهندسین ارتش آمریکا و

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 35,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 39,280 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 37,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 40,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی