فایل های دسته بندی مدیریت دولتی - صفحه 1

تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت با؟شند

مقدمه و چهار چوب: هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند.

قیمت : 31,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته مدیریت دولتی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل